Gedragscode Ouders

Attitude

1. Als een kind niet wil deelnemen aan sport, is daar een reden voor. Forceren helpt niet.
2. Kinderen sporten voor hun plezier, niet voor dat van jou. Jouw kampioen is in de eerste plaats jouw kind, pas daarna ijshockeyspeler.
3. Moedig je kind aan de regels te volgen (zowel reglement als gedragscode)
4. Ondersteun alle pogingen om positief gedrag te stimuleren en negatief gedrag te voorkomen.
5. Elk kind is welkom bij deze sportclub. Ouders kunnen hun eigen kinderen stimuleren om te sporten. Als ouder mag je echter geen handelingen stellen die een afbreuk zijn voor andere jongeren.
6. Een gesprek werkt, een verwijt niet.
7. Aan de trainers heeft jouw kind ruim voldoende. Jouw taak als ouder is belangrijker: ouders oordelen niet. Ze ondersteunen. Jouw kampioen weet trouwens vaak zelf heel goed wat hij/zij moet doen.

Training

1. Jouw kind moet op tijd zijn op de training, help daar ook aan mee.
2. De spelers leren in de kleedkamer zelf hun uitrusting aan te doen en hun veters te knopen. Ze worden hierbij geholpen door trainers en medespelers.
3. Accepteer de beslissingen van de trainer. Ga je niet akkoord: spreek hem er dan onder vier ogen over aan en kies hiervoor een geschikt moment.
4. Erken de waarde en het belang van (vrijwillige) trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het sporten van jouw kind mogelijk te maken.
5. De trainer is geen helderziende: durf op een gepast manier te zeggen wat je denkt en voelt. Vertel je trainer bijvoorbeeld wanneer iets werkt voor jou, hij zal er positief op 1 reageren. maak ook (beleefd) duidelijk wanneer de trainer iets zegt of doet waarbij je je onprettig voelt. Messenger of andere online groepen zijn hiervoor ongepast.
6. We gebruiken de app ‘teamstuff’ om aan- en afwezigheden op training en voor een match te melden.

Wedstrijden

1. Kinderen willen niet altijd winnen, ze willen vooral plezier maken. Toon als ouder ook een glimlach als het even niet zo goed gaat. Verander een nederlaag in een overwinning door op andere zaken te wijzen.
2. Leer je kind dat eerlijkheid en inzet belangrijker zijn dan winnen.
3. Val een scheidsrechter nooit aan in het openbaar en trek de integriteit van de scheidsrechter nooit in twijfel. Dit hoort ook niet op messenger of andere online groepen.
4. Check wat je kind leuk vindt aan je reacties na de wedstrijd.

Materiaal

1. Spreek jouw kind aan als het onrespectvol omgaat met het materiaal, met teamgenoten of anderen.

Gezondheid

1. Zorg dat je kind voldoende rust en een goede voeding krijgt, dat zijn de basisvoorwaarden om te groeien, zowel fysiek, psychisch als in prestaties. Probeer zelf een voorbeeld te zijn.
2. Laat je kind ontwikkelen volgens de sportieve fasen die eigen zijn aan de leeftijd. Praat hier eventueel over met de trainer, hij is de expert.